НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

ПОЗИВ

Међународни научни скуп који организује

Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

у сарадњи са

Универзитетом у Приморској, Педагошки факултет у Копру (Словенија), Универзитетом „Константин Филозоф”, Педагошки факултет у Нитри (Словaчка) и Универзитетом “Jan Evangelista Purkyne”, Педагошки факултет у Усти над Лабем (Чешка Република)

биће одржан на Педагошком факултету у Ужицу,

22. 10. 2021. године са почетком у 1000 часова.

Тема скупа:

НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ